A kosár üres


Általános Szerződési Feltételek

 

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója szeretne lenni a web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A web áruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Az ajandekcsodák.hu web áruházat a Yu Hua Kft.

Székhely:1152. Budapest,Szentmihályi út 167-169.

Adószám: 11784205-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-676589 működteti.

Áruházunkban történő vásárlás kizárólag az alábbi működési szabályzat elfogadásával lehetséges! A szabályzat változhat, ezért kérjük ennek átolvasását és elfogadását minden vásárláskor.

 VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A Yu Hua Kft. web áruházában -ajandekcsodak.hu - történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://ajandekcsodak.hu webcímen. Az elektronikus levélben e-mail címünkön leadott rendeléseket, a telefonon, leadott rendelések kiszolgálásáért felelősséget nem tudunk vállalni. Az ajandekcsodak.hu web áruházban csak akkor vásárolhat, ha elfogadja a jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti.

Az ajandekcsodak.hu web áruházában a Magyarország területéről érkező rendeléseket elfogadjuk  automatikusan. A nem Magyarország területéről történő rendelésekhez külön egyeztetés szükséges, illetve fenntartjuk a jogot e rendelések törlésére.

 

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

 

Áruházunkban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés menetével. A vásárlás folyamán a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. Szállítással kapcsolatos lehetőségek:

- Kiszállítás csomagszállító partnerünkkel

- Személyes átvétel egyik boltunkban

A kiszállítással és utánvétes fizetéssel kapcsolatos részletes információkat és díjszabásainkat a "Szállítás" menüpontban ismerheti meg. A megrendelése leadásával és üzletszabályzatunk elfogadásával elfogadja az ott leírt feltételeket. Kiszállítás esetén kérjük, hogy a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizze és hiánytalan teljesítését aláírásával igazolja. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a szállítási megrendelésre vonatkozó oldalakon a kötelező mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért felelősséget nem vállalunk. Terméket külföldre csak további egyeztetéseket követően áll módunkban szállítani. Megrendelését minden esetben visszaigazoljuk e-mailben, ha szükségesnek érezzük, egyeztetünk. Amennyiben egyeztető kérdéseinkre nem érkezik válasz, a rendelés feldolgozását szüneteltetjük, 10 munkanap elteltével pedig töröljük rendszerünkből. A web áruházból elküldött rendeléssel a szerződéskötés egészen addig nem valósul meg, amíg munkatársunk azt írásban (e-mailben) vissza nem igazolja. A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 8:00-16:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

A BEMUTATOTT TERMÉKEK

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából ismerheti meg részletesen.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, mely tartalmazza a 27%-os ÁFA értékét, és amely minden esetben 1 darab termékre vonatkozik. A termékek vételára tartalmazza a csomagolás költségét, de nem tartalmazza a szállítási költséget. A web áruházban feltüntetett termékképek illusztrációk, bizonyos képeken egyéb kiegészítők is látszódhatnak, melyek nem minden esetben tartozékai a csomagolásnak vagy a kiválasztott terméknek. Vásárlás esetén minden esetben a termékleírásában található csomagolásra és a termékre vonatkozó írásos információ az irányadók, nem a fénykép! Áruházunk az alábbi termékcsoportokba tartozó árukkal áll a vásárlók rendelkezésére:

   - Dísztárgyak, ajándéktárgyak, lakberendezési termékek.

   - Lámpa sorozat

   - Fa telefon sorozat

   - Óra sorozat

   - Antik sorozat

   - Fából készült termékek sorozat

   - Háztartási sorozat

   - Fürdőszobai sorozat

   - Kisbútorok ( kül- és beltéri)

   - Fafaragások,rozetták,szegélylécek,ajtó díszlécek

 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az Áruházunkban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Áruházunk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az interneten küldött és/ vagy fogadott bármilyen adat.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza áruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.

- Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Yu Hua Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Azajandekcsodak.hu web áruházban szabadon módosíthatjuk a vásárlás feltételeit és szabályait, bármikor, értesítési és bárminemű egyéb kötelezettség vállalása nélkül, cégünk nem vonható felelősségre, ha így tesz. Áruházunk szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a megjelenés időpontjától lép életbe. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás megkezdését megelőzően a vásárlástól elállni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli. Amennyiben a megrendelt termékek már feladásra, csomagolásra kerültek, az ezzel kapcsolatos költségeket vevő köteles viselni.

A vevő az oldalainkon hirdetett áru átvételét követő 38 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A vevőt nem terheli - az elállási jog gyakorlása miatt - az áru visszaszállítási költsége.

A Yu Hua Kft. kizárólag sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.

A Yu Hua Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog csak a házhoz szállítással átvett termékekre vonatkozik. Ha a vevő személyesen veszi át a megrendelt termékeket, akkor az "normál" ügyletnek minősül, nem vonatkozik rá a távollévők között kötött szerződésről szóló 17/1999.(II.5.) kormányrendelet.

 

Az elállási jog gyakorlásának menete

 

Amennyiben élni szeretne az elállási jogával, kérjük jelezze a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés esetén a postára adás időpontját vesszük figyelembe, a telefonon történő jelzés esetén pedig a telefonhívás dátumát. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, mert így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel visszaküldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell kifizetnie.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak a megtérítése a Vásárlót terhelik! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (pl., hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt e)

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatérítjük a termék vételárát. (egyeztetés alapján, postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

SZEMÉLYES ADATOK

 

A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

Az ajandekcsodak.hu web áruház üzemeltetője a Yu Hua Kft. az áruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti.

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.

Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Web áruházban történő vásárlás teljesítéséhez szállító partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a web áruházban történő vásárlás teljesítéséhez szállító partnerei számára átadja.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld spam-jellegű anyagokat, rendszeresen megjelenő hírleveleiről leiratkozási lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Ha bármilyen kérdése, vagy észrevétele van szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatban kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak!

Elérhetőségeink: Tel:06/70 652 22 36

  E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


2018. március 20. Kedd
Ne feledkezzen meg
Klaudia, Alexa
nevű ismerőseiről, akik ma ünneplik névnapjukat!
 
A Nap kel 05:51-kor,
nyugszik 18:05-kor.

Holnap
Benedek, Napsugár
napja lesz.Főoldal | Rólunk | Termékeink | Boltunk | Szállítás | Adatvédelem | ÁSZF | Nagykereskedőknek